fbpx

איך נראה סכין שחיטה במקרוסקופ?

רבנים בתפקיד - מקצועות קודש

מבחר סרטונים על מקצועות קודש מבית קודשא

מראיינים רבנים בתפקיד - הרה״ג הרב אריאל מילשטיין

מראיינים רבנים בתפקיד – הרה״ג הרב אריאל מילשטיין הרב הראשי לקהילת אור ישראל מונטווידאו, אורוגואי. הרב יצחק ווחנון יו״ר קודשא מראיינן את הרה״ג אריאל מילשטיין על כל פעולותיו בקהילה והחשיבות ללמוד למעשה. נהנת? תעביר הלאה לרבנים אחרים שגם יוכלו להנות! לרישום לקבוצת הווטסאפ:

כאן

רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש מבית קודשא לרישום ללימודי מקצועות קודש כנסו ל:

https://sites.ravpage.co.il/joref5782

קודשא – מכישירים את רבני העתיד

חשיבות בדיקת התוויות של הבגדים לצורך מניעת שעטנז​

חשיבות בדיקת התוויות של הבגדים לצורך מניעת שעטנז עם הרה״ג הרב יצחק ווחנון. יו״ר קודשא נהנת? תעביר הלאה לרבנים אחרים שגם יוכלו להנות! לרישום לקבוצת הווטסאפ:

כאן

רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש מבית קודשא לרישום לתוכנית ״לא אניס ליה״ תשפ״ב בקודשא:

https://sites.ravpage.co.il/loanisle

קודשא – מכישירים את רבני העתיד

מראיינים רבנים בתפקיד - הרה״ג הרב יצחק ווחנון. יו״ר קודשא

מראיינים רבנים בתפקיד – הרה״ג הרב יצחק ווחנון. יו״ר קודשא הרב ידידיה גבאי מראיין את הרה״ג יצחק ווחנון יו״ר קודשא על הסודות מבית קודשא כולל חשיפה!! נהנת? תעביר הלאה לרבנים אחרים שגם יוכלו להנות! לרישום לקבוצת הווטסאפ:

כאן

רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש מבית קודשא לרישום לתוכנית ״לא אניס ליה״ תשפ״ב בקודשא:

https://sites.ravpage.co.il/loanisle

קודשא – מכישירים את רבני העתיד

מה הם סימני הטהרה בבהמה? בין מדאורייתא ובין מדרבנן

מה הם סימני הטהרה בבהמה? בין מדאורייתא ובין מדרבנן הרב יצחק ווחנון יו״ר קודשא יקח יגלה אותך מהם סימני הטהרה בבהמה בין מדאורייתא ובין מדרבנן נהנת? תעביר הלאה לרבנים אחרים שגם יוכלו להנות! לרישום לקבוצת הווטסאפ:

כאן

רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש מבית קודשא לרישום ללימודי שחיטה ועוד מקצועות קודש כנסו ל: https://sites.ravpage.co.il/kaitz5781 קודשא – מכישירים את רבני העתיד

איך מכשירים את הבשר והעופות בימינו?

איך מכשירים את הבשר והעופות בימינו? הרב יצחק ווחנון יו״ר קודשא יקח יגלה אותך מהו הדרך להכשיר הבשר בימינו בתעשיית הבשר והעוף למינהם. נהנת? תעביר הלאה לרבנים אחרים שגם יוכלו להנות! לרישום לקבוצת הווטסאפ: 

כאן

רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש מבית קודשא לרישום ללימודי שחיטה ועוד מקצועות קודש כנסו ל: https://sites.ravpage.co.il/kaitz5781 קודשא – מכישירים את רבני העתיד

איך מכינים את הקלפים לכתיבת סת״ם בימינו? סיור במפעלי לייצור קלפים

איך מכינים את הקלפים לכתיבת סת״ם בימינו? הרב יצחק ווחנון יו״ר קודשא יקח יגלה אותך מהו הדרך להכשיר הבשר בימינו בתעשיית הבשר והעוף למינהם. נהנת? תעביר הלאה לרבנים אחרים שגם יוכלו להנות! לרישום לקבוצת הווטסאפ: 

כאן

רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש מבית קודשא לרישום ללימודי כתיבת סת״ם ועוד מקצועות קודש כנסו ל: https://sites.ravpage.co.il/kaitz5781 קודשא – מכישירים את רבני העתיד

איך מייצרים את השופרות?

איך מייצרים את השופרות? הרב יצחק ווחנון יו״ר קודשא יקח אתכם לסיור מרתקת בתהליך ייצור השופר המהודר. נהנת? תעביר הלאה לרבנים אחרים שגם יוכלו להנות! לרישום לקבוצת הווטסאפ:

כאן

 רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש מבית קודשא לרישום ללימודי מקצועות קודש כנסו ל: https://sites.ravpage.co.il/kaitz5781 לרכישת קורס תקעית שופר דיגיטלי http://digital.kudsha.co.il/shofar קודשא – מכישירים את רבני העתיד

מהו תהליך עשיית בתי התפילין? 2.0

מהו תהליך עשיית בתי התפילין? 2.0 הרב יצחק ווחנון יו״ר קודשא יקח אתכם לסיור מרתק בבתי מעכרים כדי לגלות מהו התהליך לייצור בתי התפילין המהודרות. נהנת? תעביר הלאה לרבנים אחרים שגם יוכלו להנות! לרישום לקבוצת הווטסאפ: https://chat.whatsapp.com/Fwu5u7luDscK8JOpCrk5ES רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש מבית קודשא לרישום ללימודי הכנסת פרשיות לבתי התפילין ושיפוצם ועוד מקצועות קודש כנסו ל: https://sites.ravpage.co.il/kaitz5781 קודשא – מכישירים את רבני העתיד

מהו תהליך עשיית בתי התפילין?

מהו תהליך עשיית בתי התפילין?

הרב יצחק ווחנון יו״ר קודשא יקח אתכם לסיור מרתק בבורסקי כדי לגלות מהו התהליך לייצור בתי התפילין המהודרות.

נהנת? תעביר הלאה לרבנים אחרים שגם יוכלו להנות!

לרישום לקבוצת הווטסאפ:

https://chat.whatsapp.com/Fwu5u7luDscK8JOpCrk5ES

רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש
מבית קודשא

לרישום ללימודי הכנסת פרשיות לבתי התפילין ושיפוצם ועוד מקצועות קודש כנסו ל:

https://sites.ravpage.co.il/kaitz5781

קודשא – מכישירים את רבני העתיד

מראיינים רבנים בתפקיד - הרה״ג הרב דוד משען

מראיינים רבנים בתפקיד – הרה״ג הרב דוד משען הרב הראשי לקהילת הספרדים בבוגוטה, קולומביה. הרב יצחק ווחנון יו״ר קודשא מראיינן את הרה״ג דוד משען על כל פעולותיו בקהילה והחשיבות ללמוד למעשה. נהנת? תעביר הלאה לרבנים אחרים שגם יוכלו להנות! לרישום לקבוצת הווטסאפ: https://chat.whatsapp.com/Fwu5u7luDscK8JOpCrk5ES  רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש מבית קודשא לרישום ללימודי מקצועות קודש כנסו ל: https://sites.ravpage.co.il/kaitz5781  קודשא – מכישירים את רבני העתיד

איך עובד פילטר מי גלים ודומיהם עבור מקוואות טהרה?

הרב יצחק ווחנון יו״ר קודשא מסביר אודות מערכת הפילטרים המהדרין למקוואות טהרה כמו מי גלים ודומיהם.

 

נהנת? תעביר הלאה לרבנים אחרים שגם יוכלו להנות!

 

לרישום לקבוצת הווטסאפ:

https://chat.whatsapp.com/Fwu5u7luDscK8JOpCrk5ES

 

רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש

מבית קודשא

 

לרישום ללימודי פיקוח, תכנון ובניית מקוואות ועוד מקצועות קודש כנסו ל:

https://sites.ravpage.co.il/kaitz5781

 

קודשא – מכישירים את רבני העתיד

האם ניתן לסמוך על שרפת חוטים בבדיקת שעטנז?

נדבר על הבדיקה הידועה של שרפת החוטים כדי לפסוק בעניין שעטנז.

לעוד סרטונים דומים ניתן להכנס לקבוצת הווטסאפ

https://chat.whatsapp.com/Fwu5u7luDscK8JOpCrk5ES

רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש

מבית קודשא

לרישום ללימודי שחיטה ועוד מקצועות קודש כנסו ל:

https://sites.ravpage.co.il/kaitz5781

קודשא – מכישירים את רבני העתיד

איך נראה סכין שחיטה במקרוסקופ?

סרטון על תהליך השחזת סכין השחיטה בתוך המקרוסקופ.

לעוד סרטונים דומים ניתן להכנס לקבוצת הווטסאפ

https://chat.whatsapp.com/Fwu5u7luDscK8JOpCrk5ES

רבנים בתפקיד – מקוצועת קודש

מבית קודשא

לרישום ללימודי שחיטה ועוד מקצועות קודש כנסו ל:

https://sites.ravpage.co.il/kaitz5781

קודשא – מכישירים את רבני העתיד