fbpx

חדש! קודשא | המכון הדיגיטלי

מגוון קורסים דיגיטלים במקצועות קודש ללימוד עצמי!

לעשות את קשרי התפילין זה אפשרי!

קורס עשיית קשרי תפילין. כל הקשרים, כל המנהגים, גישה ללא הגבלת זמן
רק ב 295₪

לתקוע בשופר כמו המומחים הגדולים בתוך שבועיים זה אפשרי!

קורס לימוד תקיעת שופר. הלכתי, מעשי, כל השיטות, גישה ללא הגבלת זמן
רק ב295₪

לדעת לסדר חופה וקידושין זה אפשרי!

קורס סידור חופה וקידושין. הלכתי, חוויתי, כל השיטות, גישה ללא הגבלת זמן
רק ב550₪

סדנת אפיית מצות בתיות!

סדנא ייחודית ללימוד אפיית מצות בתיות
רק ב100₪