fbpx

image-1 image יום עיון פתוח_Mesa de trabajo 1 -פתוח_Mesa-de-trabajo-1.png

יום עיון פתוח על מקצועות קודשא

קודשא מזמינה את הקהל הרחב, בני התורה, רבני קהילות ומנהיגים רוחניים להשתתף ביום עיון מרתק שבו תוכלו ללמוד חידושים רבים ונפלאים על מגוון נושאים הקשורים לכלל מקצועות הקודש שרב בישראל נצרך לדעת. ההרצאות יועברו ע"י מרצים מומחים בתחומים אלו.

הרב בנימין אהרוניאן: מומחה בהלכות סת״ם ותפילין כתיבת משי על פי ההלכה

הרב שלום דב שפיצר: רב מערכת ״כשרות מהודרת״ תולעים וטפילים בדגים

הרב משה ברכה: יועץ נישואין ומשפחה מי שמוותר יאמר אני

הרב יצחק ווחנון: מנכ״ל קודשא ויו״ר מעבדת הדר לבוש ?האם ניתן לסמוך על בדיקת מדגם באיסור שעטנז

הרב אליהו צדקה: מומחה בתקיעת שופר כשרות השופר המסולסל

הרב אילן אריכא: ראש מכון קהילה פלוס וחזן מומחה עניית אמן בכל כוחו

הרב חגי ג'יבלי: חבר בחברא קדישא לעדת הספרדים קדושת הנפטר

הרב מאיר פלבני: מו״ץ בשכונת בית הכרם ורב ביה״כ המרכזי עדי הקידושין בעידן המודרני

הרב עובדיה וועקנין: מומחה במקוואות המקווה והפילטר

השאר תגובה