fbpx

1-תשפ״א_Mesa-de-trabajo-1-min.jpg

הרישום לקורסי קודשא לזמן קיץ נפתח! תנצל את הזמן הזה ללמוד קורס למעשה בדרך להיות רב שמחולל מהפכות!

לפרטים והרשמה:
https://wa.me/97225319820

https://sites.ravpage.co.il/kaitz5781

קודשא | מכשירים את רבני העתיד

Leave a comment